Facebook

v.4

Restropress

 

Handleiding – Manual

1. Restropress Settings / Instellingen voor opnieuw drukken

1.1 General Settings / Algemene instellingen

English

Using RestroPress you can easily receive both PickUp and Delivery orders.

General Settings: You can set general settings by clicking on general tab.

i) Minimum Order

Enable minimum order: if you want to restrict users to order for a minimum amount.

Minimum order amount: The minimum order amount in order to place the order.

Minimum order error message: Error message when someone tries to place an order with less than the minimum order amount

ii) Pages

You can set pages for Checkout, Success, Failed Transaction, Order History, Login Redirect

iii) Store Location

Base Country: Base country Where does your store operate from

Nederlands

Met RestroPress u eenvoudig zowel pick-up- als bezorgbestellingen ontvangen.

Algemene instellingen: U algemene instellingen instellen door op het tabblad Algemeen te klikken.

i) Minimumbestelling
– Minimale bestelling inschakelen: als u gebruikers wilt beperken om te bestellen voor een minimumbedrag.
– Minimum bestelbedrag: het minimum bestelbedrag om de bestelling te plaatsen.
– Foutbericht Minimale orderfout: foutbericht wanneer iemand een bestelling probeert te plaatsen met minder dan het minimale bestelbedrag

ii) Pagina’s
U pagina’s instellen voor afhandeling, succes, mislukte transactie, ordergeschiedenis, aanmeldingsomleiding

iii) Winkellocatie
Basisland: basisland Waar werkt uw winkel vanuit

1.2 Currency Settings / Valuta-instellingen

English

You can choose currency symbol and formats  by clicking on the currency tab.

Currency: Choose your currency

Currency Position: Choose the location of the currency sign

Thousands Separator: The symbol (usually , or .) to separate thousands.

Decimal Separator: The symbol (usually , or .) to separate decimal points.

  Nederlands

  U valutasymbool en -indelingen kiezen door op het valutatabblad te klikken.

  Valuta: Kies uw valuta

  Valutapositie: kies de locatie van het valutateken

  Duizenden scheidingsteken: het symbool (meestal , of .) om duizenden te scheiden.

  Decimale scheidingsteken: het symbool (meestal of .) om decimalen te scheiden.

  1.3 Notification Settings / Meldingsinstellingen

  English

  You can set order notification by clicking on the notification tab.

  Nederlands

  U een ordermelding instellen door op het berichttabblad te klikken.

   

   1.4 Service Settings / Service-instellingen

   English

   You can set order notification by clicking on notification tab.

   i) Choose Service: Select service type which you will provide.

   ii) Store Time Format: You can select your restaurant tie format.

   iii) Open Time: Restaurant open time.

   iv) Close Time: Restaurant close time.

   v) Preparation Time: Enter the time required for order preparation.

   vi) Store closed message: Message that would display when ordering is not possible.

   Nederlands

    

   U een ordermelding instellen door op het tabblad Meldingen te klikken.

   i) Kies Service: Selecteer servicetype dat u aanbiedt.

   ii) Winkeltijdindeling: u uw restaurantdasindeling selecteren.

   iii) Open tijd: Restaurant open tijd.

   iv) Close Time: Restaurant sluittijd.

   v) Voorbereidingstijd: Voer de tijd in die nodig is voor de voorbereiding van de bestelling.

   vi) Archief gesloten bericht: Bericht dat zou worden weergegeven wanneer het bestellen is niet mogelijk.

   1.5 Checkout Field Options / Opties voor betalingsveld

   English

   You can enable disable checkout form fields.

   Nederlands

   U de velden voor het uitcheckformulier uitschakelen inschakelen.

   1.6 Delivery Fee Settings / Instellingen voor leveringskosten

   English

   You can enable disable checkout form fields.

   ZIP/Postal Code input placeholder: Enter the placeholder text that would appear for the input field of zip/postal code.

   Delivery Fee: Enter delivery fee according to postal code

   Error message for unavailable zip codes: Message for unavailable zip codes

   Free Delivery Amount: Enter the total amount above which the customer should get free delivery.

   Nederlands

   U de velden voor het uitcheckformulier uitschakelen inschakelen.

   Postcodeinvoertijdelijke aanduiding: voer de tijdelijke aanduiding sdie wordt weergegeven voor het invoerveld van postcode.
   Bezorgkosten: Voer bezorgkosten in volgens postcode
   Foutbericht voor niet-beschikbare postcodes: bericht voor niet-beschikbare postcodes
   Gratis leveringsbedrag: voer het totale bedrag in waarboven de klant gratis moet worden bezorgd.

    

   2. Payment Gateway / Betalingsgateway

   2.1 General / Algemene

   English

   You can enable/disable payment method

   Nederlands

   U betalingsmethode in- en uitschakelen

   2.2 Paypal Standaard / Paypal Standaard

   English

   Enter The PayPal details here.

   Nederlands

   Voer hier de gegevens van Paypal in.

   2.3 Mollie Payment / Mollie Betaling

   English

   Enter The mollie details here.

   Nederlands

   Vul hier de details van Mollie in.

   3. Emails / E-mails

   3.1 General / Algemene


   English

   Email Template: Choose a template.

   Logo : Upload or choose a logo to be displayed at the top of the purchase receipt emails.

   From Name: The name purchase receipts are said to come from. This should probably be your site or shop name.

   From Email: Email to send purchase receipts from. This will act as the “from” and “reply-to” address.

   Nederlands

   E-mailsjabloon: kies een sjabloon.
   Logo : Upload of kies een logo dat boven aan de e-mails met aankoopbevestiging moet worden weergegeven.
   Van Naam: De aankoopbonnen van de naam zouden afkomstig zijn van. Dit moet waarschijnlijk uw site of winkel naam.
   Van E-mail: E-mail om aankoopbonnen van te verzenden. Dit zal fungeren als het ‘van’ en ‘reply-to’ adres.

    3.2 Purchase Receipts / Aankoopbonnen

    English

    You can create a purchase receipt email from here.

    Purchase Email Subject: Enter the subject line for the purchase receipt email.

    Purchase Email Heading: Enter the heading for the purchase receipt email.

    Purchase Receipt: Enter the text that is sent as purchase receipt email to users after completion of a successful purchase. HTML is accepted. You can select Available template tags:

    {delivery_zone} – Customer’s zip for the order

    {fooditem_list} – A list of fooditem purchased

    {name} – The buyer’s first name

    {fullname} – The buyer’s full name, first and last

    {username} – The buyer’s user name on the site, if they registered an account

    {user_email} – The buyer’s email address

    {billing_address} – The buyer’s billing address

    {date} – The date of the purchase

    {subtotal} – The price of the purchase before taxes

    {tax} – The taxed amount of the purchase

    {price} – The total price of the purchase

    {payment_id} – The unique Order ID number for this purchase

    {receipt_id} – The unique ID number for this purchase receipt

    {delivery_address} – Delivery address

    {payment_method} – The method of payment used for this purchase

    {sitename} – Your site name

    {receipt_link} – Adds a link so users can view their receipt directly on your website if they are unable to view it in the browser correctly.

    {discount_codes} – Adds a list of any discount codes applied to this purchase

    {order_id} – The order ID number for this order

    {phone} – Customer’s phone number

    {flat} – Customer’s flat number

    {landmark} – Customer’s landmark number

    {service_type} – Service Type

    {service_time} – Service Time

    {order_note} – Order note for the order

    {delivery_fee} – Delivery fee for the order

    Nederlands

    U vanaf hier e-mail met aankoopbevestiging maken.

    Onderwerp aankoop-e-mail: voer de onderwerpregel in voor de e-mail met aankoopbevestiging.
    E-mailkop voor aankoop: voer de kop voor de e-mail met aankoopbevestiging in.
    Aankoopontvangstbewijs: Voer de tekst in die wordt verzonden als e-mail met aankoopbevestiging naar gebruikers na voltooiing van een geslaagde aankoop. HTML wordt geaccepteerd. U Beschikbare sjabloontags selecteren:
    {delivery_zone} – De rits van de klant voor de bestelling
    {fooditem_list} – Een lijst van gekochte fooditem
    {naam} – De voornaam van de koper
    {fullname} – De volledige naam van de koper, eerste en laatste
    {gebruikersnaam} – De gebruikersnaam van de koper op de site, als ze een account hebben geregistreerd
    {user_email} – Het e-mailadres van de koper
    {billing_address} – Het factuuradres van de koper
    {datum} – De datum van de aankoop
    {subtotaal} – De prijs van de aankoop vóór belastingen
    {tax} – Het belaste bedrag van de aankoop
    {prijs} – De totale prijs van de aankoop
    {payment_id} – Het unieke order-id-nummer voor deze aankoop
    {receipt_id} – Het unieke id-nummer voor dit aankoopbewijs
    {delivery_address} – Afleveradres
    {payment_method} – De betalingsmethode die voor deze aankoop wordt gebruikt
    {sitename} – Uw sitenaam
    {receipt_link} – Voegt een koppeling toe zodat gebruikers hun ontvangstbewijs rechtstreeks op uw website kunnen bekijken als ze deze niet correct in de browser kunnen bekijken.
    {discount_codes} – Voegt een lijst toe met eventuele kortingscodes die op deze aankoop zijn toegepast
    {order_id} – Het order-id-nummer voor deze bestelling
    {phone} – Telefoonnummer van de klant
    {flat} – Het vaste nummer van de klant
    {landmark} – Het oriëntatiepuntnummer van de klant
    {service_type} – Servicetype
    {service_time} – Servicetijd
    {order_note} – Ordernota voor de bestelling
    {delivery_fee} – Afleverkosten voor de bestelling

     

      

     3.3 New Order Notifications / Nieuwe ordermeldingen

     English

     Order Notification Subject: Enter the subject line for the order notification email.

     Order Notification Heading: Enter the heading for the order notification email.

     Order Notification: Enter the text that is sent as order notification email after completion of a purchase. HTML is accepted. Available template tags:

     {delivery_zone} – Customer’s zip for the order

     {fooditem_list} – A list of fooditem purchased

     {name} – The buyer’s first name

     {fullname} – The buyer’s full name, first and last

     {username} – The buyer’s user name on the site, if they registered an account

     {user_email} – The buyer’s email address

     {billing_address} – The buyer’s billing address

     {date} – The date of the purchase

     {subtotal} – The price of the purchase before taxes

     {tax} – The taxed amount of the purchase

     {price} – The total price of the purchase

     {payment_id} – The unique Order ID number for this purchase

     {receipt_id} – The unique ID number for this purchase receipt

     {delivery_address} – Delivery address

     {payment_method} – The method of payment used for this purchase

     {sitename} – Your site name

     {receipt_link} – Adds a link so users can view their receipt directly on your website if they are unable to view it in the browser correctly.

     {discount_codes} – Adds a list of any discount codes applied to this purchase

     {order_id} – The order ID number for this order

     {phone} – Customer’s phone number

     {flat} – Customer’s flat number

     {landmark} – Customer’s landmark number

     {service_type} – Service Type

     {service_time} – Service Time

     {order_note} – Order note for the order

     {delivery_fee} – Delivery fee for the order

      

     Order Notification Emails: Enter the email address(es) that should receive a notification anytime a order is placed, one per line.

     Disable Admin Notifications: Check this box if you do not want to receive order notification emails

     Nederlands

     Onderwerp van kennisgeving van bestelling: voer de onderwerpregel in voor de e-mail met de ordermelding.
     Ordermeldingskop: voer de kop in voor de e-mail met de ordermelding.
     Ordermelding: Voer de tekst in die wordt verzonden als e-mail met een ordermelding na voltooiing van een aankoop. HTML wordt geaccepteerd. Beschikbare sjabloontags:

     {delivery_zone} – De rits van de klant voor de bestelling
     {fooditem_list} – Een lijst van gekochte fooditem
     {naam} – De voornaam van de koper
     {fullname} – De volledige naam van de koper, eerste en laatste
     {gebruikersnaam} – De gebruikersnaam van de koper op de site, als ze een account hebben geregistreerd
     {user_email} – Het e-mailadres van de koper
     {billing_address} – Het factuuradres van de koper
     {datum} – De datum van de aankoop
     {subtotaal} – De prijs van de aankoop vóór belastingen
     {tax} – Het belaste bedrag van de aankoop
     {prijs} – De totale prijs van de aankoop
     {payment_id} – Het unieke order-id-nummer voor deze aankoop
     {receipt_id} – Het unieke id-nummer voor dit aankoopbewijs
     {delivery_address} – Afleveradres
     {payment_method} – De betalingsmethode die voor deze aankoop wordt gebruikt
     {sitename} – Uw sitenaam
     {receipt_link} – Voegt een koppeling toe zodat gebruikers hun ontvangstbewijs rechtstreeks op uw website kunnen bekijken als ze deze niet correct in de browser kunnen bekijken.
     {discount_codes} – Voegt een lijst toe met eventuele kortingscodes die op deze aankoop zijn toegepast
     {order_id} – Het order-id-nummer voor deze bestelling
     {phone} – Telefoonnummer van de klant
     {flat} – Het vaste nummer van de klant
     {landmark} – Het oriëntatiepuntnummer van de klant
     {service_type} – Servicetype
     {service_time} – Servicetijd
     {order_note} – Ordernota voor de bestelling
     {delivery_fee} – Afleverkosten voor de bestelling

     E-mails met ordermeldingen: voer het e-mailadres(en) in dat een melding moet ontvangen wanneer een bestelling wordt geplaatst, één per regel.
     Beheerdersmeldingen uitschakelen: schakel dit selectievakje in als u e-mails met ordermeldingen niet wilt ontvangen

      

     4. Taxes / Belastingen

     4.1 Enable Taxes / Belastingen inschakelen

     English

     Enable taxes on purchases

     Tax Rates: Add tax rates for specific regions. Enter a percentage, such as 6.5 for 6.5%.

     Fallback Tax Rate: Customers not in a specific rate will be charged this tax rate. Enter a percentage, such as 6.5 for 6.5%.

     Prices entered with tax: Select tax type, This option affects how you enter prices.

     Display Tax Rate on Prices: Some countries require a notice when product prices include tax.

     Display during checkout: Should prices on the checkout page be shown with or without tax?

     Nederlands

     Belastingen op aankopen inschakelen
     Belastingtarieven: Voeg belastingtarieven toe voor specifieke regio’s. Voer een percentage in, zoals 6,5 voor 6,5%.
     Terugvalbelastingtarief: Klanten die niet in een bepaald tarief zijn, betalen dit belastingtarief. Voer een percentage in, zoals 6,5 voor 6,5%.
     Prijzen ingevoerd met belasting: Selecteer belastingtype, Deze optie is van invloed op hoe u prijzen invoert.
     Toonbelastingtarief op prijzen: Sommige landen hebben een kennisgeving nodig wanneer productprijzen inclusief belasting zijn.
     Weergave tijdens het afrekenen: Moeten de prijzen op de afrekenpagina met of zonder belasting worden weergegeven?

     5. Restropress Category, Tag and Products / Restropress categorie, tag en producten

     5.1 Creating First Category / Eerste rubriek maken

     English

     You can separate products by category and tag

     You can add new category from RestroPress > Food Category.

     Name: The name is how it appears on your site
     Slug: The “slug” is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

     Parent Category: Assign a parent term to create a hierarchy.

     Description: The description is not prominent by default; however, some themes may show it.

      

     Category display on frontend

     Nederlands

     U producten scheiden op categorie en tag

     U nieuwe categorie toevoegen van RestroPress> Food Category.

     Naam: De naam is hoe deze wordt weergegeven op uw site
     Slug: De \”slak\” is de URL-vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens.

     Bovenliggende categorie: wijs een bovenliggende term toe om een hiërarchie te maken.

     Beschrijving: De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; echter, sommige thema’s kunnen laten zien.

     Categorieweergave op frontend

      5.2 Creating First Tag / Eerste tag maken

      English

      You can add a new tag from RestroPress > Tag.

      Name: The name is how it appears on your site.
      Slug: The “slug” is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

      Description Category: The description is not prominent by default; however, some themes may show it.

      Nederlands

      U een nieuwe tag toevoegen van RestroPress> Tag.

      Naam: De naam is hoe deze wordt weergegeven op uw site.
      Slug: De \”slak\” is de URL-vriendelijke versie van de naam. Het is meestal allemaal kleine letters en bevat alleen letters, cijfers en koppeltekens.

      Beschrijvingscategorie: De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig; echter, sommige thema’s kunnen laten zien.

       

       5.3 Creating First Product / Eerste product maken

       English

       Name: Add product Name

       Description: Product description

       Product Price: Product description

       Excerpt: Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content

       Category: Select product category 

       Addon Category: Select product addon category 

       Tag: Add product tag

       Item Image: Add item image 

       Product on frontend

       Nederlands

       Naam: Productnaam toevoegen
       Beschrijving: Productbeschrijving
       Productprijs: Productbeschrijving
       Fragment: Fragmenten zijn optionele handgemaakte samenvattingen van uw inhoud
       Categorie: Productcategorie selecteren
       Addon-categorie: productaddoncategorie selecteren
       Tag: producttag toevoegen
       Objectafbeelding: objectafbeelding toevoegen

       Product op frontend

        

        6. Manage Orders / Orders beheren 

        6.1 Manage Orders / Orders beheren

        English

        Go to RestroPress > Order History to manage orders. You will find all orders list here

        Nederlands

        Ga naar RestroPress> Bestelgeschiedenis om bestellingen te beheren. Alle bestellingen vindt u hier

        6.2 Manage Customers / Klanten beheren

        English

        Go to RestroPress > Customers to view/edit/manage customers

        Nederlands

        Ga naar RestroPress> Klanten om klanten te bekijken\/bewerken\/beheren

        6.3 Discount Codes / Kortingscodes

        English

        Go to RestroPress > Discount codes  to view/add/edit discount codes.

        Add Discount code: Click on add new button for creating new discount code

        Name: The name of this discount

        Code: Enter a code for this discount, such as 10PERCENT. Only alphanumeric characters are allowed.

        Type: The kind of discount to apply for this discount, Flat or Percentage

        Amount: Enter the discount percentage. 10 = 10%

        Food Item Requirements: Select Food Items relevant to this discount. If left blank, this discount can be used on any product.

        Excluded Food Items: Food Items that this discount code cannot be applied to

        Start date: Enter the start date for this discount code in the format of mm/dd/yyyy. For no start date, leave blank. If entered, the discount can only be used after or on this date.

        Expiration date : Enter the expiration date for this discount code in the format of mm/dd/yyyy. For no expiration, leave blank

        Max Uses: The maximum number of times this discount can be used. Leave blank for unlimited.

        Minimum Amount: The minimum amount that must be purchased before this discount can be used. Leave blank for no minimum

        Status: The status of this discount code.

        Use Once Per Customer: Limit this discount to a single-use per customer?

        Nederlands

        Ga naar RestroPress> Kortingscodes om kortingscodes te bekijken\/toevoegen\/bewerken.

        Kortingscode toevoegen: klik op nieuwe knop toevoegen voor het maken van nieuwe kortingscode
        Naam: De naam van deze korting
        Code: Voer een code in voor deze korting, zoals 10PERCENT. Alleen alfanumerieke tekens zijn toegestaan.
        Type: Het soort korting dat moet worden toegepast voor deze korting, Vlak of Percentage
        Bedrag: Voer het kortingspercentage in. 10 = 10%
        Vereisten voor etensartikelen: selecteer voedselitems die relevant zijn voor deze korting. Indien leeg gelaten, kan deze korting worden gebruikt op elk product.
        Uitgesloten etenswaren: etenswaren waarop deze kortingscode niet kan worden toegepast
        Begindatum: Voer de begindatum voor deze kortingscode in het formaat mm\/dd\/yyyy in. Voor geen begindatum, laat leeg. Indien ingevoerd, kan de korting alleen worden gebruikt na of op deze datum.
        Vervaldatum : Voer de vervaldatum voor deze kortingscode in het formaat mm\/dd\/yyyy in. Voor geen vervaldatum, laat leeg
        Max Gebruikt: Het maximum aantal keren dat deze korting kan worden gebruikt. Laat leeg voor onbeperkt.
        Minimumbedrag: het minimumbedrag dat moet worden gekocht voordat deze korting kan worden gebruikt. Laat leeg voor geen minimum
        Status: De status van deze kortingscode.
        Eenmaal per klant gebruiken: Deze korting beperken tot één eenmalig gebruik per klant?

         

        7. Restopress

        7.1 RestroPress Features / RestroPress-functies

        English

        Go to RestroPress > Reports to track past earning. You can filter

        You can filter by following filters

        – Earnings

        – Earnings by Category

        – Food Items

        – Payment Methods

        – Taxes

        You can also export data into csv format

        Export Earnings Report

        Export Payment History

        Export FoodItems in CSV

        Export Order History in CSV

        Export Sales

        Nederlands

         

        Ga naar RestroPress> Rapporten om het verdienen in het verleden bij te houden. U filteren

        U filteren door filters te volgen
        – Inkomsten
        – Inkomsten per categorie
        – Etenswaren
        – Betalingsmethoden
        – Belastingen

        U ook gegevens exporteren naar csv-indeling

        Winstrapport exporteren
        Betalingsgeschiedenis exporteren
        FoodItems exporteren in CSV
        Ordergeschiedenis exporteren in CSV
        Verkoop exporteren

         Please chat with us, if you have any question.

         If you fail to manage to connect your payment or shipping method plugin, add cron-job, google calendar connection please order your requested services in our shop.

         If you want further personalisation of your site, please contact us for a quote.

         cool

         Indien je vragen hebt, gelieve met ons te chatten.

         Indien je uw betalings- of verzendingsmethode plugin niet geïnstalleerd krijgt, een cron-job toe te voegen, jouw google calendar niet kan linken, gelieve de gewenste diensten aan te kopen in onze shop.

         Indien u uw site verder wil personaliseren, gelieve ons te contacteren zodat we een offerte kunnen maken.